جمعه, 3 بهمن 1399

عنوان : ساعت ملاقات با دبیران در سال تحصیلی 99-98
ساعت : 12:49:19
عنوان گروه خبري :
پیوندها :
تعداد بازدیدها : 316

با سلام خدمت اولیای گرامی،

ساعت ملاقات با دبیران محترم متوسطه یک در ادامه آمده است:

نام دبیر درس ساعت ملاقات 
 خانم گودرزی  علوم  یکشنبه ساعت 13 - 12:30
 خانم طاهری  ریاضی  دوشنبه ساعت 9:15 - 8:55
 خانم زمانی زاده  هنر، کار و فناوری  سه شنبه ساعت 13 - 12:30
 خانم دهستانی  عربی  دوشنبه ساعت 12:30 - 13
 خانم قدیمی ادبیات  شنبه ساعت 11 - 10:40
 خانم عرفاتی  پیام های آسمانی   دوشنبه ساعت 11 - 10:40
 خانم رزم جو  قرآن  چهارشنبه ساعت 10:40 - 11
 خانم کمیجانی  قرآن و عربی  شنبه ساعت 11 - 10:40
 خانم امینی  معاون آموزشی، مشاور و تفکر  شنبه، دوشنبه، سه شنبه با تعیین وقت قبلی 
 خانم ذوالجلالی  مشاور  شنبه، سه شنبه و چهارشنبه با تعیین وقت قبلی
 خانم دشتی  آمادگی دفاعی و مطالعات اجتماعی  سه شنبه ساعت 9:15 - 8:55
 خانم صارمی  زبان  یکشنبه ساعت 10:40 - 11
 خانم مرتضوی  زبان  سه شنبه ساعت 9:15 - 8:55
 خانم مژدهی  زبان  سه شنبه ساعت 11 - 10:40
 خانم احسانی  تربیت بدنی  دوشنبه ساعت 9:15 - 8:55
 خانم محبی  تربیت بدنی  یکشنبه ساعت 13 - 12:30
 خانم ایرانشاهی  هنر  چهارشنبه ساعت 12:30 - 13
 خانم صفارنیا      ریاضی  چهارشنبه ساعت 12:30 - 13
 خانم خلیلی نژاد  ادبیات  یکشنبه ساعت 10:40 - 11
 خانم سالار  علوم  شنبه ساعت 13 - 12:30
 خانم معالج       علوم  شنبه ساعت 11 - 10:40
 خانم پریدار  آزمایشگاه و شیمی  سه شنبه 12:30 - 13
 خانم مطیعی  ریاضی  شنبه ساعت 12:30 - 13
 خانم عسگرنیا  مطالعات اجتماعی  شنبه ساعت 12:30 - 13
 خانم یغموری  مسئول کتابخانه، کار و فناوری و انشا  شنبه و دوشنبه ساعت 13 - 12:30
 خانم مژده  معاون تربیتی، تفکر  یکشنبه و سه شنبه ساعت 13 - 12:30

موسسه آئین روشن نور