چهارشنبه, 28 آذر 1397

عنوان : کسب رتبه سوم کشوری اسکیت توسط خانم پارمیس ذوالفنون
ساعت : 10:32:53
عنوان گروه خبري :
پیوندها :
تعداد بازدیدها : 11
کسب رتبه سوم کشوری خانم پارمیس ذوالفنون در مسابقات اسکیت را تبریک عرض می نماییم.

   
   


موسسه آئین روشن نور