چهارشنبه, 28 آذر 1397

عنوان : اجرای مانور زلزله سال 97
ساعت : 13:11:21
عنوان گروه خبري :
پیوندها :
تعداد بازدیدها : 10
اجرای مانور زلزله امروز چهارشنبه 7 آذر 97 در مدرسه

   

موسسه آئین روشن نور